Adatkezelési tájékoztató

Share/Save
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Ezen adatkezelési tájékoztató hatálya kizárólag a Sonnendent Kft www.sonnendent.hu és www.sonnendent.at honlapjának látogatásával, használatával kapcsolatos adatkezelésre terjed ki
Az Ön által megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám stb.) és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, tanácsadási célokra, valamint saját reklámcéljainkra használjuk fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk!
(A Sonnendent Kft rendelőjében történő adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatást az adatfelvétel során a helyszínen adjuk meg. A rendelőben elhelyezett adatkezelési tájékoztató a későbbiekben is bármikor megtekinthető.)
 
 
Társaságunk, mint adatkezelő adatai:
Cégszerű megnevezés: SONNENDENT Egészségügyi,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Sonnendent Kft.
Adószám: 14621891-1-08
Céget nyillvántartó cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-017552
Székhely és telephely cím: 9476 Zsira, Locsmándi u. 46.
Telefon: +36 30 719 57 55
 
 
Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.
 
1. Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?
1.1 Név nélküli adatok
Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon szabadon és név nélkül kereshet. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére.. Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére.. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
1.2 Feldolgozásra kerülő személyes adatok
Kapcsolatfelvételnél kérjük a személyes adatait. Kizárólag ezek az egyetlen olyan személyes adatok, amiket feldolgozunk.
 
2. Milyen célból kérjük személyes adatait?
Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük
 
3. Mikor kérjük személyes adatait?
Személyes adatait az Ön által kezdeményezett  - az oldalon található email ill. telefon számokon történő - kapcsolatfelvételkor rögzítjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át honlapunkat, szolgáltatásainkat és tájékoztatóinkat
 
4. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?
Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.
 
A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályzott esetekben kerülhet sor.
 
5. Egyéb adatok kezelése
5.1 Sütik (cookies) és típusai
Mint mindenki, mi is használunk sütiket egyfelől weboldalunk alapvető működésének biztosítására, másfelől szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményét javítsuk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körének megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg, viselkedés alapú marketing futtatásával.
Íme még pár technikai információ a sütik kezeléséről, hogy tudja mi történik a háttérben:
 
5.1.1. Alapvető, a weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik
Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
 
5.1.2. Statisztikai sütik
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek nekünk abban, hogy megértsük, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. Ilyen sütiket pl a Google Analytics alkalmazás használhat, ami a Google Inc. webelemző szolgáltatása.
 
5.1.3. Marketing, remarketing sütik
Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben igazából nem mi vagyunk az adatkezelők, a Google és a Facebook remarketing kódjai teljesen automatikusan gyűjtik az adatokat, hozzánk nem jut el olyan információ, amely bármely látogatónk egyértelmű beazonosítására alkalmas lenne. Ettől függetlenül remarketing típusú sütiket használó kódokat csak a kifejezett hozzájárulásával engedünk futni miközben oldalainkat böngészi.
 
5.2 A honlapunk oldalain lehetőség van közösségi platformokon történő közvetlen megosztásra is. Ezen platformok használatának megkezdésekor (a kattintás pillanatában) a platform számára korábban megadott személyes adatok kezelésére , naplózására kerül sor a platform szoftvere által. Ezen esetekben igazából szintén nem mi vagyunk az adatkezelők, a Google, a Facebook a Twitter, stb. teljesen automatikusan gyűjtik az adatokat, hozzánk nem jut el olyan információ, amely bármely látogatónk egyértelmű beazonosítására alkalmas lenne..
 
6. Orvosi Titok:
 
A Társaságunkat, valamint alkalmazottainkat a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A Társaságot – az igazságügyi orvos szakértő kivételével – a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.
 
7. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?
Felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:
 
8.1 Tájékozódási jog
Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.
 
8.2 Ellenvetési jog
Az Adatvédelmi Törvénz értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.
 
8.3 Helyesbítés, törlés, korlátozás
Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő használatát korlátozni.
 
9. Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi Törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?
Biztosítjuk Önt, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.
 
10. Adatvédelmi tisztviselő
Személyes adatai kezelésével, jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak.
 
A Társaság kijelölt adatvédelmi tisztviselője:
dr Heincz Miklós
Tel: 06 30 719 5755
Adatvédelmi tisztviselő feladatai közé tartozik a Társaság és alkalmazottai részére történő tanácsadás a vonatkozó adatvédelmi szabályok terén, felügyeli a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való társaság általi megfelelőséget, együttműködik a felügyeleti hatóságokkal, illetve jogszabály által jogkörébe sorolt egyéb feladatokat teljesíti
 
11. Tárhelyszolgáltató adatai:
Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
+36 1 700 2323
 
A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Felhasználói jogok és a jogérvényesítés lehetőségei
 
12. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokról.
 
Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
 
Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
 
Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
 
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 
Az Érintett a jogait az Impresszumban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.
 
13. Jogorvoslat
Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján
 
1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Az e-mail címek felhasználása Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatás igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 
14. Adatbiztonság és adatvédelmi incidens
 
Társaságunk a személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedéssel védi, biztosítja az adatok rendelkezésre állásást, óvja az jogosulatlan hozzáféréstől, sérüléstől. Ilyen intézkedések különösen a tűzfal, vírusirtó szoftver, személyes és korlátázott jogosultságok, jelszavak, azok időszakos frissítés. Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.
 
Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.
 
Zsira, 2018.05.01